دسته: Tag

  • تگ های HTML، ساختار چینش عناصر صفحه وب

    صفحات وب در ظاهر آنچه ما می بینیم اغلب ترکیبی از چند زبان برنامه نویسی و استایل هستند، چینش عناصر صفحه و تعریف های اولیه توسّط HTML ایجاد می شود و CSS به آن رنگ و استایل می بخشد. تگ های اچ تی ام ال(HTML) را می توان ظروفی در نظر گرفت که می توانند…