دسته: Sitemap

  • نقشه ی سایت(Sitemap)

    نقشه ی سایت لیست ساده ی محتوای سایت است به ترتیبی که به راحتی دسترسی به تیتر تمامی نوشته ها و برگه های منتشر شده همینطور نژاد نوشته اعم از دسته بندی(کتگُوری) و تگ(برچسب) انتشار یافته در آن میسّر است. در کنسول جستجوی گوگل و اغلب سایت هایی که به امر جستجو می پردازند همچون…